WEDDING GUIDE

เจ้าบ่าว เจ้าสาวมือใหม่

เลือกวันมงคล ฤกษ์ดีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

วันมงคล ฤกษ์ดีแต่งงาน คือวันที่ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่ ทาง IMPACT Wedding ได้รวบรวมวันฤกษ์ดี จากตำราฤกษ์ดีหลากหลายตำรา มาสรุปรวมให้เข้าใจง่าย และสามารถใช้ฤกษ์นี้ได้เลย สำหรับคู่รักที่ไม่มีพื้นฐานในการดูฤกษ์ หรือยังไม่มีวันจากซินแส  โดยในบทความนี้จะบอกถึง วันที่ถือเป็นวันฤกษ์ดีปี2566 วันมงคลปี66 วันดิถีเรียงหมอนปี66 ดิถีแมลงปอปี66 หรือแม้แต่วันที่เหมาะสม สำหรับจดทะเบียนสมรมในปี2566

 

*ฤกษ์แต่งงานนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานแต่งงานเท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลทางคู่บ่าวสาวต้องนำ วัน เดือน ปีเกิดไปให้หมอดูฤกษ์หรือซินแส หรือพระอาจารย์ที่เคารพ ในการเลือกวันที่เป็นมงคลสำหรับวันวิวาห์ของเรา

มกราคม

 • วันอาทิตย์ 1 มกราคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 10 มกราคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันเสาร์ 14 มกราคม 2566
 • วันจันทร์ 16 มกราคม 2566
 • วันศุกร์ 20 มกราคม 2566
 • วันเสาร์ 28 มกราคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 31 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

มีนาคม

 • วันพุธ 1 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ 4 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ 10 มีนาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 14 มีนาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566
 • วันจันทร์ 20 มีนาคม 2566
 • วันอังคาร 28 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ 31 มีนาคม 2566

เมษายน

 • วันจันทร์ 3 เมษายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 9 เมษายน 2566
 • วันพฤหัส 13 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ 15 เมษายน 2566
 • วันพุธ 19 เมษายน 2566
 • วันพุธ 26 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ 29 เมษายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

พฤษภาคม

 • วันอังคาร 2 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ 7 พฤษภาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566
 • วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพฤหัส 18 พฤษภาคม 2566
 • วันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน

 • วันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 7 มิถุนายน 2566
 • วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 2566
 • วันอังคาร 13 มิถุนายน 2566
 • วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2566
 • วันอังคาร 27 มิถุนายน 2566
 • วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม

 • วันพฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันจันทร์ 10 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธ 12 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2566
 • วันจันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 30 กรกฎาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

สิงหาคม

 • วันเสาร์ 5 สิงหาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 9 สิงหาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันศุกร์ 11 สิงหาคม 2566
 • วันอังคาร 15 สิงหาคม 2566
 • วันพุธ 23 สิงหาคม 2566
 • วันอังคาร 29 สิงหาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

กันยายน

 • วันจันทร์ 4 กันยายน 2566
 • วันศุกร์ 8 กันยายน 2566
 • วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2566
 • วันพุธ 27 กันยายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ตุลาคม

 • วันอังคาร 3 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ 7 ตุลาคม 2566
 • วันจันทร์ 9 ตุลาคม 2566
 • วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2566
 • วันอังคาร 24 ตุลาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันศุกร์ 27 ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันพุธ 8 พฤศจิกายน 2566
 • วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2566
 • วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)

ธันวาคม

 • วันศุกร์ 1 ธันวาคม 2566
 • วันอังคาร 5 ธันวาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอังคาร 19 ธันวาคม 2566
 • วันศุกร์ 22 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ 25 ธันวาคม 2566 (ฤกษ์ดีทั้งแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
 • วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม: IMPACT Wedding Instagram หรือ IMPACT Wedding Facebook

ติดต่อเรา :👉🏻 คลิก👈🏻

Credit by 79hora,myhora

IMPACT Wedding
Follow Us This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.